... ledelsen sætter retning og hastighed 
 - kan det ses i systemet? 


  manator aps 

Startside 
Nyheder 
Kontakt os 
English 

    Ydelser         Om os          
     Vi vil   ::   Vi kan   ::   Vi tør   ::   Referencer   ::   Samarbejdspartnere   ::   Nyheder   ::   Kontakt    
BACK > Om os > Referencer > Case: A/S Maskinfabrikken RIVAL, Skanderborg

Udvikling og certificering af procesorienteret kvalitetsledelsessystem hos Process Engineering A/S

Process Engineering A/SProcess Engineering er en landsdækkende rådgivende ingeniørvirksomhed, der leverer rådgivning og konsulentressourcer til både store og små kunder i procesindustrien, olie- og gasindustrien og andre brancher, hvor kunderne både forventer og kræver, at der er styr på kvaliteten.

Det er vigtigt for Process Engineering at være en pålidelig samarbejdspartner for sine kunder, hvor rådgivning altid er en tillidssag. En ISO 9001 certificering skaber tryghed hos kunden for, at der leveres den rådgivning og dokumentation, der er behov for.
 - I juni 2015 modtog Process Engineering sit certifikat som bevis på, at der er systematisk styr på kvaliteten i alle virksomhedens afdelinger i Danmark. Sidenhen er certificeringen opgraderet til ISO 9001:2015.

Manator Aps har rådgivet og hjulpet med både udvikling, implementering og certificering af det effektive og proaktive ledelsessystem.

Projektet
Virksomhedsrådgiver Erik L. Nielsen, Manator Aps, har bidraget med viden, metoder, tilrettelæggelse og aktiv deltagelse i udvikling og implementering af ledelsessystemet på hovedkontoret i Fredericia, samt i afdelingerne i Brøndby, Sorø, Aarhus og Aalborg.

Undervejs i det godt 2-årige forløb, har Process Engineerings ledelse og medarbejdere arbejdet godt med de forbedringer som udviklingsprojektet har ført med sig. Organisationen har også tilegnet sig de kompetencer der skal til, for at vedligeholde og videreudvikle systemet og virksomhedens interne processer.

Erik L. Nielsen er, efter certificeringen, fortsat tilknyttet som virksomhedsrådgiver og intern auditor hos Process Engineering.

Resultaterne
Det ISO 9001-certificerede ledelsessystem er forankret hos topledelsen, hvor direktør Poul B. Jakobsen varetager rollen som kvalitetschef. Lederne af de enkelte afdelingskontorer er ansvarlige for den daglige drift, herunder overholdelse af systemets krav i de projekter, der styres fra den enkelte afdeling. Kvalitet er selvfølgelig også et fast punkt på ledermøderne, hvor bl.a. præstationer og forbedringer behandles.

Kvalitetsledelsessystemets rygrad er en række robuste kerne- og nøgleprocesser lige fra salg, tilbudsgivning og ordrebehandling, over udførelse af kundeprojekterne, til levering, afslutning og evaluering af projekterne.
 - Det procesorienterede system sikrer ikke kun ydelser af høj kvalitet, men også løbende forbedring af processerne, kompetencerne og ledelsessystemet hos Process Engineering.

I praksis styres kundeprojekterne bl.a. ved hjælp af et sagsstyringssystem, der i alle projekternes faser sikrer, at afklaringer, beslutninger, dokumentering, styring af ændringer, verifikationer og valideringer mv. finder sted i det omfang, der er relevant for det enkelte projekt.
 - Dermed sikres bl.a., at der altid er klarhed over opgaven, at der tilknyttes konsulenter med de rigtige kompetencer og at alle kunde-, lov- og myndighedskrav overholdes.

Mere om styr på kvaliteten hos Process Engineering A/S
Læs mere om kvalitet og godkendelser på proeng.dk.

[ Referencer ] 

BACKTop   | Kontakt os |
|  Opdateret: 13-08-2019   © Manator Aps - Herthavej 7 - 7000 Fredericia - Tlf.: 75 95 44 46 - Mail: info@manator.dk  |