Strategisk værdi med ledelsessystemer ...

  manator aps 

Startside 
Nyheder 
Kontakt os 
English 

    Ydelser         Om os          
  Ledelsessystemer & -værktøjer  ::  Værdi- & risikoanalyser  ::  Kurser  ::  Netværk & ERFA-grupper
BACK > Ydelser > Værdi- og risikoanalyser 

Værdi og risiko i fokus

Klarhed, overblik og prioritering allerede på skitsestadiet

Værdi- og risikoanalyser skaber velkvalificeret klarhed og overblik over de væsentligste risici i projekter og processer og samtidig fremhæves områder med potentiale for værditilvækst og forbedring.

F.eks. kan FMEA-metoden benyttes til operationel nedbrydning af risici i produkt- og procesdesign, mens metoder som Successive Princippet er velegnet til at estimere risici i større projekter, f.eks. ved beregning af tilbud/udbud.

Resultatet af en analyse vil være en nedbrydning af emnet i sammenlignelige størrelser og fokusområder. Samtidig er selve analysedagen en workshop, hvor deltagerne får vendt og drejet mange problemstillinger, og derved kommer ud som et styrket og mere afklaret team.

Bred anvendelse
Risiko- og værdianalyser kan bruges til at analysere projekter og forretningsprocesser af stort set enhver art. Af typiske analyseobjekter kan nævnes lige fra operationel kvalitetssikring af processer til strategisk analyse af bygge- og anlægsprojekter, industrianlæg, produkt- og markedsudvikling, strategiudvikling, forandringsprojekter, ledelsessystemer m.v.. 

Hvordan gør vi ...
Manator kan benytte forskellige analysemetoder, herunder Design-FMEA, Proces-FMEA og Successive Princippet. De gennemgående fokusområder er, at vi nedbryder problemstillingerne der hvor analysegruppen er mest usikker. Dette gør vi både på den rå usikkerhed (fx baseret på fakta om forekomsten af givne risici, elementernes nettopris o.l.) og på risikotillæg, som analysegruppen selv definerer på baggrund af en brainstorming. Vores konsulent stiller både kritiske og anderledes spørgsmål, hvilket sikrer, at analyserne tager højde for ting, I måske ikke ville tænke på.

Værdi- og risikoanalyser

Indsatsen
Strukturerede analyse-workshops i forbindelse med både operationel styring og strategiske beslutninger. Lad os styre processen vha. vore analyseværktøjer
 - og opbyg samtidig en kultur for risiko- og værdibaseret tilgang!

Resultaterne 
Allerede på idé-stadiet opnås et kvalificeret overblik over risici og muligheder, samt enighed om målene. Det giver sikre beslutninger og et optimalt grundlag for risikobaseret planlægning og styring.


 ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015
 - Perspektiv i forhold til risikobaseret tænkning ...


ISO's standarder for ledelsessystemer indfører fra 2015 et krav om "risikobaseret tænkning", men stiller ikke krav om formel risikoanalyse eller -styring.

Det er vores holdning, at der selvfølgelig skal være en bevidste kultur for risikotænkning - men det vil ofte ikke være tilstrækkeligt, hvis der ikke samtidig benyttes systematiske metoder til identificering og styring af risici.

Der kan med fordel benyttes forskellige redskaber til at analysere og dokumentere trusler og muligheder - og ikke mindst de tiltag som virksomheden planlægger, at iværksætte på baggrund heraf.


Se også Ledelsessystemer og ledelsesværktøjer

Download: Roadmap til udvikling eller re-design af ledelsessystemer.
 
 

I får meget bedre klarhed over både muligheder og risici samt tid og økonomi i det projekt / den proces vi tager under behandling. Det eneste vi skal bruge er et mødelokale, samt den viden og erfaring som I allerede har - dvs. en mindre analysegruppe fra Jeres egne rækker samt evt. eksterne eksperter. 

Lille indsats - stor værdi
I får stor værdi i forhold til både økonomisk og tidsmæssig investering i risiko- og værdianalyserne! 

Vi inddrager metoderne hvor vi kan, når vi arbejder med fx ledelsessystemer - og leverer også selvstændige værdi- og risikoanalyser af projekter og processer i Jeres virksomhed. 

Henvend dig til virksomhedsrådgiver Erik Nielsen for at få mere at vide om vore ydelser inden for værdi- og risikoanalyse og -styring.
Du er også altid velkommen til at ringe eller skrive for at få en uforbeholden og professionel mening om aktuelle emner eller problemstillinger.

 

BACKTop   | Kontakt os |
|  Opdateret: 07-02-2019   © Manator Aps - Herthavej 7 - 7000 Fredericia - Tlf.: 75 95 44 46 - Mail: info@manator.dk  |