Strategisk værdi med ledelsessystemer ...

  manator aps 

Startside 
Nyheder 
Kontakt os 
English 

    Ydelser         Om os          
  Ledelsessystemer & -værktøjer  ::  Værdi- & risikoanalyser  ::  Kurser  ::  Netværk & ERFA-grupper
BACK > Ydelser > Kurser

Effektive virksomhedsspecifikke kurser og workshops

Skræddersyede kurser, hvor I opnår både hurtigere og bedre resultater! 

Kurser og Workshops

Indsatsen
I skal definere læringsmålene 
- vi sørger for resten.

Resultaterne 
Virksomhedsspecifik kompetenceudvikling.
Aha-oplevelser.

Vi tager nemlig udgangspunkt i Jeres aktuelle situation. Derfor er denne form for kompetence- og holdningsudvikling meget mere effektiv end åbne kurser, som jo skal ramme en bred målgruppe samt behandle emnerne på et generelt plan. 

Virksomhedsspecifikke kurser og workshops inden for

 • kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelse
 • risikostyring og værdianalyser
 • forretningsprocesser, effektivitet og produktivitet
 • intern audit af ledelsessystemer
 • ledelsessystemers opbygning og drift
 • måling og kalibrering

Vore undervisere er alle højt kvalificerede og erfarne virksomhedskonsulenter.

Noget at arbejde videre med
Ud over det kompetenceløft som kurset i sig selv giver, afsluttes vore kurser altid med levering af en evalueringsrapport, hvor både deltagernes præstationer og selve kursusforløbet evalueres. 

Rapporten indeholder desuden underviserens vurdering og øvrige observationer vedr. virksomhedens systemer, forbedringsmuligheder m.v., så I får endnu flere input at arbejde med ... 

Vi tilrettelægger forløb og indhold på baggrund af oplysninger og ønsker fra virksomheden, samt ud fra egne observationer og undersøgelser.

Undervisnings- og formidlingsformen tilrettelægges ud fra virksomhedens aktiviteter, sammensætning og kultur, og gennemføres helst med indlæg fra virksomheden selv, for at skabe en følelse af, at budskabet handler om "vores virksomhed"!

Virksomhedstilpasset undervisning og holdningsbearbejdning kan gennemføres som enkeltstående aktiviteter eller indgå i projekter, hvor Manator Aps leverer rådgivning m.v.. 

Kurserne afholdes med fordel i egen virksomhed, men kan også afholdes ude af huset.

Henvend dig til virksomhedsrådgiver Erik Nielsen for at få mere at vide om virksomhedsspecifikke kurser, workshops, seminarer og pep-talks.
Du er også altid velkommen til at ringe eller skrive for at få en uforbeholden og professionel mening om aktuelle emner eller problemstillinger. 

Vi tilbyder bl.a. følgende virksomhedsspecifikke kurser og workshops

 • Risikobaseret tænkning, risiko- og værdianalyse og -styring - bl.a. i relation til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 
   
 • ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 implementering og forbedring - sådan gør I!
   
 • Grundlæggende kvalitetsstyring
   
 • Opbygning af kvalitets- og miljøledelsessystemer
   
 • Procesorientering - målstyring og bundlinjeeffekt ...
   
 • Helikopter-workshop  - se det hele lidt fra oven ... 
   
 • Ledelsesrejse i din virksomhed (internt lederseminar) ... 
   
 • Auditortræning jf. kravene i ISO 9001 og ISO 19011
   
 • Forbedringsaudits
   
 • Auditor adfærd og kommunikation
   
 • Målesystemer og kalibrering
   
BACKTop   | Kontakt os |
|  Opdateret: 07-02-2019   © Manator Aps - Herthavej 7 - 7000 Fredericia - Tlf.: 75 95 44 46 - Mail: info@manator.dk  |